Русия

„Взгляд“: Руската икономика излезе от кризата, повечето отрасли отчитат ръст на производството!

„Взгляд“: Руската икономика излезе от кризата, повечето отрасли отчитат ръст на производството!

Най-убедителното доказателство за това, че икономиката на Русия излезе от кризата, е динамиката на промишлеността – болшинството от отраслите възстановиха ръста си, съобщава „Взгляд“ в петък (6 януари).

Според изданието, за да се закрепи този ръст е необходимо да се привлекат в страната производители на определено оборудване.

Последните макроикономически данни за ръста дават потвърждение на факта, че повечето отрасли на руската икономика са излезли от кризата. През последните 11 месеца е забелязан ръст на такива сегменти като хранително-вкусовата промишленост (плюс 2,1%), текстилната и шивашката промишленост (+ 5%), кожа и обувната промишленост (плюс 6,1%), дърво (плюс 2,4%), химическа промишленост (плюс 4,5%), производство каучук и пластмаси (плюс 5,9%).Най-добрата новина в този порядък на мисли е ръстът на промишленостроенето, което пострада най-силно в началото на кризата. През януари-ноември 2016 г. индексът на пускане на машини и оборудване представлява 103% спрямо януари-ноември 2015 г.

Най-добри резултати са отчетени през ноември 2016 г., когато промишлеността на Русия е имала убедителен ръст – общият индекс е 102,7%. Според Владимир Салников, зам.-директор на Центъра за макроикономически анализи и краткосрочни прогнози, трябва да се отчитат два конюнктурни фактора – рекордно студеното време, довело до ръст на енергетиката и допълнителният работен ден през ноември. Тези две обстоятелства, според него, са довели до ръст от 1,1%, но въпреки това остават още едни 1,6%, което не е малко.

По думите на Салников, добрата новина е, че ръстът се отчита още от началото на 2016 г., а не само през ноември месец. Средният темп си остава 0,2-0,3% на месец или 2,5-4% – за година.Експертът добавя и още един фактор – ръстът на потреблението и инвестициите в големи и средни предприятия. „Ръстът на инвестициите е 0,8% за промишлеността, но през втората половина на 2016 г. има редица признаци, че икономиката расте. Към най-динамичните отрасли спадат селското стопанство, химическата промишленост и минното дело, което дори не забеляза кризата. Но през 2016 г. започнаха да се възстановяват най-пострадалите сектори в икономиката на Русия и преди всичко машиностроенето“, казва още Салников.

Руски дневник

 
loading...
0
Русия

More in Русия

putin

Путин сряза медиен рупор на Обама и Хилари: Не учете Русия как да живее! Защо смятате, че имат право да ни „морализирате“?!

юни 5, 2017
МИСИЯ768x432

Русия започва наблюдателна мисия над територията на България!

юни 4, 2017
TAS20: MOSCOW, June 3 - President Vladimir Putin (left) and U.S. President Bill Clinton seen exchanging handshakes prior to proceed into the guest room to have a tete-a-tete talk. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ 44 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 3 èþíÿ.  Êðåìëå â 20.00 ìñê íà÷àëàñü ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ïðèáûâøåãî â Ìîñêâó ïîëòîðà ÷àñà íàçàä ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà (íà ñíèìêå ñïðàâà). Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Путин сензационно: Предложих на Бил Клинтън влизане на Русия в НАТО! Но… в Алианса няма съюзници, а васали на САЩ!

юни 3, 2017
НОВАКaefe22d699ba0dddae24591279a50cd4

Санкции ли? Испания засилва връзките си с Русия, eнергийните министри на двете страни се срещнаха в Москва!

май 30, 2017
Oleg Deripaska, Chairman of the Management Board, General Director, UC RUSAL

Руски олигарх предложи помощта си на разследването за „намесата на Русия в US изборите“, имал доказателства СРЕЩУ тези твърдения!

май 29, 2017
КОНЦЕРТ1495634439-1

Русия чества 24-ти май с грандиозен концерт на Червения площад! (ВИДЕО)

май 24, 2017

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.g your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори