Яхтата Le Grand Bleu на нефтения магнат Швидлер е подарък от Роман Абрамович.