Важно

Ето какво точно пише в Истанбулската конвенция! Задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60)

Ето какво точно пише в Истанбулската конвенция! Задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60)

76287

Обществен дебат за Истанбулската конвенция, чието заглавие е „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, организира във вторник председателят на парламента Цвета Караянчева.

Събитието ще се проведе в аулата на Софийския университет.

 

 

 

 

За дебата към този момент са се записали 203 организации.

 

 

 

 

 

Между многобройните текстове, които предлагат всеобхватни мерки за защита и превенция от насилие във всичките му форми, съществуват и тези, които въвеждат понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол  („sex”), чиито индивиди трябва да бъдат третирани еднакво с индивидите на биологичния пол – мъже жени, и да имат същите права като тях в защита от насилие и дискриминация.

 

 

 

 

 

 

 

Публикуваме цитати от официалния превод на Истанбулската конвенция, качен на сайта на Европейския парламент, които касаят именно това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обръщаме внимание на целите на Конвенцията:
– защита от дискриминация, основана на „сексуална ориентация“ и „идентичност, основана на пола“ (чл. 4, т. 3);
– задължително изучаване в училищата ( „на всички образователни равнища“!) на въпроси като „нестереотипни роли на пола“ (чл. 14);
– задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60);

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Член 3. Подточка В: „„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;“

 

 

 

 

 

 
Глава I. Член 4. Точка 3: „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на полсоциален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентацияидентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“

code Copy and paste this code on your site.

 

 

 

 

Глава III. Член 14. Точка 1: „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите сеучебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“

 

 

 

 

 

Глава III. Член 14. Точка 2: „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“

 

 

 

 

 

Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 – Молби за убежище, основани на полаТочка 2:„Страните осигуряват тълкуване,отчитащо особеностите на полана всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.“

 

 

 

 
Глава VII. Член 60. Точка 3: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на полавключително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила.“

 

 

 

 

 

Глава VII. Член 61 – Принцип за забрана на връщането: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право.“

 

 

 

 

Английски език – официален превод:eur-lex.europa.eu

Български език – официален превод:eur-lex.europa.eu

 

Подчертаваме, че тъй като в Българската Конституция не съществува понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол  („sex”), то ратифицирането на Конвенцията неминуемо ще доведе до изискването за промяна на Основния закон на България.

ЕПИЦЕНТЪР

loading...
0
Важно

More in Важно

вноскиbig_3557

Вижте колко дължат безработните за здравни осигуровки и кога трябва да се внасят

февруари 13, 2019
личниbig_0000377072-article2

Европейските журналисти твърдо зад Радев за ветото му на закона за цензура и защита на личните данни на престъпници

февруари 11, 2019
радев

Радев удари с вето и Закона за защита на личните данни, който унищожава остатъчната журналистика

февруари 4, 2019
РадевImage_7267455_302

Не виждам база за партньорство с управлението! Предсрочни избори – въпросът не е дали, а кога!

януари 28, 2019
117993_660_370

Извънредно от конгреса на БСП! Йончева с ново разследване – КОРУПЦИОНЕН СГОВОР в правителството

януари 26, 2019
брюкселbig_30_3

Брюксел разкова България! Откри много нарушения и предприема правни действия

януари 24, 2019