Важно

Ето какво точно пише в Истанбулската конвенция! Задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60)

Ето какво точно пише в Истанбулската конвенция! Задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60)

76287

Обществен дебат за Истанбулската конвенция, чието заглавие е „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, организира във вторник председателят на парламента Цвета Караянчева.

Събитието ще се проведе в аулата на Софийския университет.

 

 

 

 

За дебата към този момент са се записали 203 организации.

 

 

 

 

 

Между многобройните текстове, които предлагат всеобхватни мерки за защита и превенция от насилие във всичките му форми, съществуват и тези, които въвеждат понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол  („sex”), чиито индивиди трябва да бъдат третирани еднакво с индивидите на биологичния пол – мъже жени, и да имат същите права като тях в защита от насилие и дискриминация.

 

 

 

 

 

 

 

Публикуваме цитати от официалния превод на Истанбулската конвенция, качен на сайта на Европейския парламент, които касаят именно това. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обръщаме внимание на целите на Конвенцията:
– защита от дискриминация, основана на „сексуална ориентация“ и „идентичност, основана на пола“ (чл. 4, т. 3);
– задължително изучаване в училищата ( „на всички образователни равнища“!) на въпроси като „нестереотипни роли на пола“ (чл. 14);
– задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60);

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Член 3. Подточка В: „„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;“

 

 

 

 

 

 
Глава I. Член 4. Точка 3: „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на полсоциален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентацияидентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“

 

 

 

 

Глава III. Член 14. Точка 1: „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите сеучебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“

 

 

 

 

 

Глава III. Член 14. Точка 2: „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“

 

 

 

 

 

Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 – Молби за убежище, основани на полаТочка 2:„Страните осигуряват тълкуване,отчитащо особеностите на полана всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.“

 

 

 

 
Глава VII. Член 60. Точка 3: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на полавключително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила.“

 

 

 

 

 

Глава VII. Член 61 – Принцип за забрана на връщането: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право.“

 

 

 

 

Английски език – официален превод:eur-lex.europa.eu

Български език – официален превод:eur-lex.europa.eu

 

Подчертаваме, че тъй като в Българската Конституция не съществува понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол  („sex”), то ратифицирането на Конвенцията неминуемо ще доведе до изискването за промяна на Основния закон на България.

ЕПИЦЕНТЪР

loading...
0
Важно

More in Важно

блок768x432

Топновина: Вижте договора, с който се орязва пакета по сделката за Ф-16 и от какво се отказваме в него!

юли 11, 2019
manolova-664207-810x0

Манолова към депутатите: Незабавно ще дам частното финансиране на партиите на Конституционен съд

юни 20, 2019
401fea126f91b4aef7a0fc448f3d788d

Сменят препарата за пречистване на водата в София! Ще бъде ли тя годна за пиене след 10 юни?

юни 3, 2019
big_30_2ba4

Проливни дъждове и гръмотевици в следващите 24 часа – ето къде ще са най-интензивни! КАРТА

юни 2, 2019
fd

СКАНДАЛНО!Бойко Борисов е родоначалника на имотната далавера в Герб още като кмет през 2007 година (Документи)

май 25, 2019
кат-камери1522912110-kamm

Важно за всички шофьори – ето го новият пълен „ценоразпис“ на КАТ!

май 14, 2019