Важно

Отворено писмо до ръководството на Република България, до всички граждани на Република България за незабавна оставка на Валери Симеонов! (ВИДЕО)

Отворено писмо до ръководството на Република България, до всички граждани на Република България за незабавна оставка на Валери Симеонов! (ВИДЕО)

 

01-768x542

 

 

 

Отворено писмо до Президента на Република България Румен Радев

до Премиера на Република България Бойко Борисов

до всички министри, народни представители

до Негово Светейшество Патриарх Неофит Български

до всички средства за масова информация и български граждани

Уважаеми господин Президент,

Уважаеми господин Премиер,

Дами и Господа народни представители,

Ваше Светейшество,

скъпи сънародници,

настоящото писмо  е отворено и е до знанието на всички граждани на Република България по повод безпрецедентния случай от 7 март 2018 година, който за първи път в историята на съвременна България уронва името и престижа на страната ни и може да нанесе невероятна вреда в двустранните отношения между България и Русия.

Поводът за писмото е публичното заявление на лицето Валери Симеонов направено в ефира на национална българска телевизия на 7 март 2018 година, докато последния заема висш държавен пост, а именно вицепремиер на Република България.

Направеното заявление, в публичното пространство от лице на което е възложено да изразява и представлява интересите на българския народ се явява абсолютно НЕДОПУСТИМО, от гледна точка на българската Конституция, и от морална и етическа гледна точка.

Заявлението съдържа  многобройни обидни квалификации и опозоряващи твърдения, които не могат да бъдат доказани пред съд, против когото и да е, а още повече срещу главата на Руската Православна Църква срещу когото е отправено, за действия в изпълнение на официални държавнически прерогативи, представляват квалифициран състав на деяние по чл.147 и чл.148 от НК на Република България.

От гледна точка на международното право, това е изключително грубо нарушение на принципа на международната вежливост.

Заявлението нанася обида на официален гост от изключително висок ранг, а подобно действие може да се счита за абсолютно несправяне със служебните задължения, абсолютно несъответствие със заеманата висока държавна длъжност, а именно вице-премиер на Република България.

Предвид, заплахата от уронване на престижа и името на Република България от това действие, се изисква незабавно освобождаване от длъжност и поднасяне на съответните извинения на държавно ниво.

След проявеното грубо нарушение на международната етика и вежливост, направеното заявление в национален ефир следва да се разглежда като основание за освобождаване от длъжност поради несправяне със задълженията на поста вице-премиер.

За изчистване името на Република България следва да се направи осъждане на направеното заявление и категоричното разграничаване на България и гражданите й от заявлението прозвучало в ефира на национална телевизия.

Това писмо може да бъде свободно разпространявано, копирано и изпращано от всички граждани на Република България, които намират подобно поведение и език за недопустими.

Писмото може да бъде подписвано и подкрепяно от всички граждани, организации, обществено-отговорни деятели на културата, образованието и науката.

Писмото следва да се разглежда като наложителна мярка за извънредна реакция предвид изключителната прецедентност на случая, за да бъдат минимизирани последствията от направеното заявление.

Оставката следва да бъде депозирана във възможно най-кратък срок след обнародването на писмото, а след това приета по надлежния ред.

Гражданите на Република България имат правото да бъдат достойно представлявани на високо ниво и да реагират при случаи на недопустимост като конкретния случай, макар да е прецедент.

Страната ни, имаща богата и велика история, изиграла огромна роля за формирането на славянската цивилизация и култура, дала огромно културно-историческо наследство за цяла Европа, не може да приеме или допусне неграмотно, неуважително, оскърбително и неподобаващо поведение от страна на лицата заемащи високи държавни постове.

Предвид гореизложеното, следва това писмо да бъде разпространявано и доведено до знанието на Ръководството на страната до решаване на въпроса и отстраняването на Валери Симеонов от поста вицепремиер.

„„„
ВИДЕОТО ТУК:

В приложение към писмото- заявлението заради което следва да се депозира оставката.

Подписвай и разпространявай.

Всеки гражданин има право да участва в живота на Родината си и да я пази от възникване на ситуации, които накърняват доброто име, престиж и националните интереси. / News Front



... ...
loading...
0
Важно

More in Важно

phpyzkx3e_800x_

Шеф от ЧЕЗ: Предлагали сме на българското правителството да влезе в сделката, но то отказа!

март 7, 2018
GUN-543534_38-640x381

Ето ги предложените промени за неизбежна самоотбрана и защита на дома!

март 7, 2018
24054_gallery_main

От последния час! Задава се нова газова криза: ”Газпром” спира доставките през Украйна, обяви Алексей Милер!

март 2, 2018
Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Türkiye'nin indirdiði Suriye Havayollarý'na ait uçakta kargo içeriði ve belgeler açýsýndan uluslar arasý hukuku ihlal eden herhangi bir durum olmadýðýný söyledi. Bakan, Türkiye'den büyükelçilik görevlilerinin Rus vatandaþlarýna ulaþmasýna neden engel olunduðu ile ilgili açýklama beklediklerini yineledi.

Сергей Лавров: Вашингтон и Брюксел искат да превърнат Балканите във фронт срещу Русия! (ИНТЕРВЮ)

март 2, 2018
1519578140-1

Пълен обрат! Гинка Върбакова проговори за разговора с Борисов и спешно тръгна към Чехия. Очертава се…

март 1, 2018
big_1dce

Важно! Заради труповете по българските пътища и нова промяна в Закона: Голяма секира чака някои от шофьорите!

февруари 25, 2018