Важно

Вижте кои са българските управители на кипърската „Олимпик“ – а уж България нямала нищо общо…

Вижте кои са българските управители на кипърската „Олимпик“ – а уж България нямала нищо общо…

го1514230809-950501-678x381

 

 

 

„Едноличен собственик на застрахователната компания е испанецът Диего Гонзалес Алонсо. Той по никакъв друг начин не е свързан с България и с нашия регион.“

 

Думите са на зам.-председателя на КФН Ралица Агайн, която вчера се опита да потуши напрежението около фалиралата кипърска застрахователна компания, завлякла стотици хиляди български шофьори със застраховка „Гражданска отговорност“ там. Но не успя – в полунощ всички застраховки на компанията станаха невалидни, а гневни шофьори излязоха на протест пред Народното събрание.

 

 

 

Да, фирмата е регистрирана в Кипър, собственикът е цитиран. Но дали нещата приключват дотук? Дали няма връзка с България? Има, поне според документите, налични в още съвземащия се от дошлия незнайно откъде срив на Търговски регистър. И хората не са случайни.

 

 

 

Акционерното дружество е регистрирано на 2 юни 2009 г. в Кипър и е представлявано от двама души: Зениос Деметриу и Андреас Т. Софоклеус. През следващите 9 години в компанията влизат и излизат представители – все чужденци.

 

 

 

Последната промяна е вписана само един ден, след като КФН забранява на „Застрахователна компания Олимпик – клон България“ да се разпорежда с активите си в България, да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключените договори и да разширява покритието по тях за срок от 6 месеца.

 

 

 

Това решение на КФН е от 10 май 2018 г., според Търговския регистър. Пак според него на 11 май 2018 г. представителите на компанията са сменени и вече са Хорхе Гонсалес Гарсия и Диего Гонсалес Алонсо.

 

 

 

И докато дотук навява мисълта, че сме просто жертви, все пак е добре да погледнем и имената на управителите, които от началото до края са все българи.

Първият е Жельо Стойчев Христозов. Регистърът на „Биволъ“ го свързва с: „Европейска брокерска къща“ ООД и Здравноосигурителен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

 

 

 

На 24 ноември 2011 г. на мястото на Христозов идва Крум Димитров Крумов. Регистърът на „Биволъ“ показва връзките му с: „Би Кей Интернешънъл“ ЕООД, здравноосигурително дружество „Планета“ АД и застрахователно дружество „БУЛ ИНС“ АД

 

 

 

На мястото на Крумов на 6 март 2012 г. идва Венелин Георгиев Манев. Фирмите, свързани с името му са:

 

 

 

– взаимозастрахователна кооперация „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ К“;

– „ВЕМА – КОНСУЛТ“ ЕООД;

– здравноосигурително дружество „ПЛАНЕТА“ АД;

– многопрофилна болница за активно лечение „ТРАКИЯ“ АД;

– „Фокус пропърти“ АД;

– застрахователно дружество „Добруджа“ АД

 

 

 

В „Планета“ освен имената на Крумов и Манев са и на: Пламен Любомиров Ценков, Румън Гълъбинов Гълъбинов, Илия Петков Данов, Николай Михайлов Полинчев, Стефан Христов Софиянски, Дилян Никифоров Петров, Лазар Георгиев Георгиев, „КЛЕНМЕЙ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТИД“, Стефан Христов Стругаров, Константин Николаев Алексиев, Иван Стефанов Цандев, ЗК „Олимпик“, Светла Ангелова Христова, взаимозастрахователна кооперация „Добруджа-М-живот“.

 

 

 

След Манев начело на т. нар. български клон на кипърското дружество застава Ивайло Василев Пеев. Той оглавява компанията на 12 септември 2006 г. Фирмите, които излизат срещу името му, са:

–  ИД ИНЖЕНЕРИНГ 2007 ООД;

– МОБИ ТЕЛ ООД;

–  ПРО ИНШУРЪНС ЕООД;

 

 

 

Последният управител преди фалита е Пелагеа Теодосиева Евтимова, заменя Пеев през септември 2017 година. Нейното име се свързва и с „Фокус пропърти“ АД от регистрите.

 

Биволъ, Офнюз

https://offnews.bg/ikonomika/balgarskite-upraviteli-na-kiparskata-olimpik-686495.html

loading...
0
Важно

More in Важно

big_1fae

Нови правила за парното влизат в сила от следващия месец – как ще се отрази на сметките ни?

септември 28, 2019
Ñîôèÿ (25 ñåïòåìâðè 2019)  Íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ïðåñêîíôåðåíöèÿ, íà êîÿòî ñå ñúñòîÿ îòêðèâàíåòî íà êàìïàíèÿòà íà êàíäèäàòà çà êìåò íà Ñîôèÿ Ðàäîñëàâ Êàðàòàí÷åâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ

Управление на София чрез пряка демокрация и местни референдуми предлага кандидат за кмет на София

септември 25, 2019
знациbig_eee

Важно за всички шофьори! Въвеждат нови правила и знаци, разучете ги добре

септември 9, 2019
phpni9reg_800x_

Безпрецедентно! ДАНС иска безконтролен достъп по всяко време до данните за всички деца и студенти в България

август 9, 2019
рановсd513fd2b70957c0fe22f42cc906c54ee54c36851

Правиш 7 нарушения на пътя – оставаш без книжка! Кои са те?

юли 29, 2019
b_hacker-password-fed1a98d66

Ето ги отговорите: Ако сте установили, че данните ви са изтекли, НАП ви съветва да направите следното

юли 26, 2019