All posts tagged "свят"

vladimir-putin
Анализи

ХЛЪЦ! “Блумбърг”: Путин е новият цар на ОПЕК, САЩ са в безизходна ситуация!

Валентин Георгиевдекември 7, 2017
1507438497-1r32
ОБЩЕСТВО

Не е за вярване какво се случи с бензинджията, “угасил” с пожарогасител наглия пернишки келеш! (СНИМКИ)

Валентин Георгиевоктомври 8, 2017
капак1506998005-aaaa-strelba-s-ak-47
ЗАБАВНО

Американец се опитва да счупи автомат „Калашников” с непрекъсната стрелба, но не успява! (ВПЕЧАТЛЯВАЩО ВИДЕО)

Валентин Георгиевоктомври 3, 2017
severna_koreia_raketi
СВЯТ

Светът под пара заради Ким Чен Ун и теста му с водородната бомба, готви му нови санкции и изолация!

Валентин Георгиевсептември 3, 2017
Болгария-и-Россия
Политика

Мечтата на хиляди българи се сбъдна: Първата руска военна база в София е факт! (ВИДЕО)

Валентин Георгиевюни 3, 2017
БИЛДЕРбЕРТsddefault
СВЯТ

Тайнствената група „Билдерберг“ заседава на 30 мили от Белия дом! Обсъжда Русия, Тръмп и бъдещето на ЕС!

Валентин Георгиевюни 1, 2017
putin9
Важно

Путин: Русофобията на запад е контрапродуктивна и няма да продължи безкрайно! Многополюсният свят не им се харесва, но е факт!

Валентин Георгиевюни 1, 2017
БРИТИШ655-402-tova-shte-byde-pyrvata-stachka-sred-vyzdushnite-sluzhiteli-na-british
ИНЦИДЕНТИ

Хаос: Самолети и пътници блокирани в цял свят! “Бритиш еъруейз” отмени временно всички полети заради компютърен срив!

Валентин Георгиевмай 27, 2017
ПИК72851_660_370.jpg.pagespeed.ce.cPQyl44TUG
СВЯТ

Как изглежда час пик в различните държави по света! (УНИКАЛНИ СНИМКИ)

Валентин Георгиевмай 19, 2017
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî ñëó÷àþ Äíÿ Åâðîïû è ïðåäîñòàâëåíèÿ Óêðàèíå áåçâèçîâîãî ðåæèìà ñ ÅÑ, â Êèåâå, 14 ìàÿ 2017 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ
СВЯТ

Порошенко: Вече само лудите причисляват Украйна към „руския свят”! Визите паднаха и вече сме истински европейци!

Валентин Георгиевмай 14, 2017